Popis
    Cílová skupina
    Cíl programu
    Korporátní verze
    FAQO programu

Popis

Tréninkový program MARKETING PRO NEMARKETÉRY je autorským projektem J.Hollana. Vznikl v období květen - prosinec 2001. Podnětem pro vytvoření programu byla autorova zkušenost se znalostmi, vnímáním a participací nemarketingových manažerů na marketingovém řízení firmy, získaná jak v roli marketéra, tak i marketingového konzultanta. Potřeba a formát tohoto typu osvěty byly prověřeny marketingovým výzkumem mezi top manažery přibližně 50 společností a následnou pilotáží. Program představuje marketing jako strategii řízení firmy a odbourává zažitá zjednodušení, kdy je marketing často zaměňován s jednotlivými dílčími aktivitami, například reklamou.

Semináře programu MARKETING PRO NEMARKETÉRY jsou vedeny jako permanentní diskuse. Každý účastník přispívá vlastními zkušenostmi z řízení firmy při řešení problémů, předkládáných podle složitosti ve formě modelových cvičení či případových studií.

 

 

Cílová skupina posluchačů

Odborní ředitelé a manažeři firem odpovědní za oblasti financí, IT, lidských zdrojů, logistiky, obchodu, výroby, servisu, R&D, atd. na úrovni:

  • Středního managementu (větší společnosti),

  • Vrcholového managementu, pokud se zabývá exekutivním řízením firmy (menší společnosti)
Cíl programu

ve vztahu k zaměstnavateli manažerů

  • Rozvoj integrovaného marketingového řízení společnosti

  • Zlepšení její zákaznické orientace

  • Zkvalitnění spolupráce marketingu s ostatními útvary firmy

 

ve vztahu k manažerům

  • Objevit, co to ten kolega z marketingu vlastně dělá a proč

  • Naučit se efektivně participovat na marketingovém řízení firmy

  • Upevnit pozici svého oddělení v hierarchii firmy aplikováním získaných poznatků v interním marketingu

Korporátní (uzavřená) verze programu

je určena maximálně 12 manažerům jediné firmy.

  • První den standardní program v rozsahu 4 modulů.

   1. Základní pojmy marketingu

   2. Strategický rámec marketing managementu

   3. Marketingový výzkum

   4. Příprava marketingového plánu

  •  

  • Druhý den volitelný program, klient si vybere 4 moduly ze 6 nabízených.

   Uvedení nového produktu na trh

   Řízení produktového portfolia

   Reklama
   Consumer promotions

   Podpora prodeje, trade marketing

   Dialog marketing, Customer Relationship Management

Doba trvání každého modulu je přibližně 90 minut.

 


FAQ

 


 

 

 

 

 


< hlavní stránka >