Popis
    Cílová skupina
    Cíl programu
    Korporátní verze
    FAQFAQ

JE PROGRAM VHODNÝ TAKÉ PRO JUNIOR MARKETÉRY?

Dosavadní zkušenosti ukazují, že ne vždy. Jejich participace na diskusi a řešení problémů je v některých případech zásadně limitována nedostatkem předchozích zkušeností s řízením firmy.

PRO JAKOU PROFESNÍ SKUPINU MANAŽERŮ JE TEDY PROGRAM NEJVHODNĚJŠÍ?

Přínos programu dramaticky zvyšuje co nejpestřejší mix manažerů z různých oddělení firmy. Homogenní skupina manažerů z jednoho oddělení, například management obchodu, je často ve svých názorech, postojích a přístupech příliš uniformní, což zásadním způsobem snižuje bohatost a v konečném efektu i úroveň diskuse. Zejména u menších firem může být přínosná i účast generálního ředitele či jiného zástupce statutárního orgánu.

JAK VELKÁ BY MĚLA BÝT SKUPINA MANAŽERŮ PRO KORPORÁTNÍ VERZI PROGRAMU?

Ideálně 8 - 12 manažerů.

MUSÍ PROGRAM PROBĚHNOUT VE DVOU PO SOBĚ NÁSLEDUJÍCÍCH DNECH?

Ano, provázanost problematiky je velmi značná. S výsledky úloh, řešených v rámci prvního dne se intenzivně pracuje i v rámci druhého dne školení.

 

 

 

Se svými otázkami nás kontaktujte na jiri@hollan.cz

 

 

 

 

 


< hlavní stránka >